1. De facturen zijn contant betaalbaar in 1 van onze afhaalpunten bij afhaling. Indien er rechtstreeks online betaald wordt, kan dit via Bancontact / Mister Cash, Creditcard of rechtstreekse overschrijving.
  2. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal het verschuldigde bedrag van rechtswege verhoogd worden met 15% met een minimum van €25 onverminderd alle kosten ten titel van conventioneel strafbeding, zonder dat een ingebrekestelling is vereist (art. 1147 en 1152 B.W.).
  3. Niet-betaling binnen de maand geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot een interest van 15% vanaf de factuurdatum.
  4. Alle klachten moeten binnen de acht dagen na factuurdatum aangetekend gebeuren.
  5. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.