1. De facturen zijn contant betaalbaar in 1 van onze afhaalpunten bij afhaling. Indien er rechtstreeks online betaald wordt, kan dit via Bancontact / Mister Cash, Creditcard of rechtstreekse overschrijving.
  2. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal het verschuldigde bedrag van rechtswege verhoogd worden met 15% met een minimum van €25 onverminderd alle kosten ten titel van conventioneel strafbeding, zonder dat een ingebrekestelling is vereist (art. 1147 en 1152 B.W.).
  3. Niet-betaling binnen de maand geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot een interest van 15% vanaf de factuurdatum.
  4. Alle klachten moeten binnen de acht dagen na factuurdatum aangetekend gebeuren.
  5. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.
  6. Alle prijzen zijn btw exclusief. Kilotex (Gordijnlandshop) is niet verantwoordelijk voor eventuele prijsfouten op de website.